Skip to Content

Zapojení Ajaxu a Spry pomocí Dreamweaveru CS3

V čem je síla nástrojů, umožňujících nám ovládat ajaxový framework nazvaný Spry, který firma Adobe vkomponovala do tohoto velkolepého editoru? Ajax vlastně znamená v angličtině Asynchronous JavaScript and XML. Klíčové slovo asynchronní vyjadřuje dobře jeho vlastnost, která ve své podstatě dává nevídané pohodlí a spoustu výhod v prohlížení a i tvorbě našich stránek....

Požadavky s informacemi se totiž nemusí opět vracet serveru, protože princip Ajaxu spočívá v tom, že načte relevantní údaje s vyžádanou stránkou, avšak nezobrazí je, dokud není požádán. Framework Spry je jakási knihovna Javascriptu, která je inteligentní součástí Dreamweaveru. Můžeme v něm však také využít Html, CSS a začlenění XML dat do webové stránky díky Javascriptu. V Dreamweaveru se Spry dělí na takové čtyři skupiny:

  • Spry Data - začlenění dat XML do dokumentu html s možností interaktivního zobrazování.
  • Efekty Spry - různé zajímavé efekty díky knihovně chování, např. zvýrazňování daného elementu, objevování a mizení, chvění apod.
  • Formulářové ovládací prvky Spry - kombinace různých forem prvků, např. textových polí a seznamů, s možností ověřování zadaných hodnot  s příjemně vypadajícím vzhledem, kde si také můžete nastavit různé hlášky při nedodržení např. správnosti tvaru e-mailové adresy.
  • Layoutové ovládací prvky Spry, které vám umožní mnoho zajímavých věcí, jako jsou různé druhy rozbalovacích a vysouvacích panelů, interaktivně ovládáných záložek, apod.

Myslím si, že stojí za to vyzkoušet některé z těchto nabízených možností Dreamweaveru, a aniž by jste uměli programovat, výsledek je profesionální. Navíc práce s nimi je podle mě velmi intuitivní a tvořivá.