Skip to Content

Efekt zrcadlení

Jak na tento efekt zrcadlení, jehož ukázka se nachází na konci tohoto článku? Jedním ze způsobů je například použití nástroje Přechod v programu Adobe Photoshop. Tento nástroj nám umožňuje aplikovat prolnutí dvou či více barev nebo prolnutí barvy s pozadím pomocí průhlednosti. Velmi dobrou pomůckou je i ve spojení s maskou vrstvy.

Začneme vytvořením vrstvy s nějakým pozadím a objektu, který umístíme do další průhledné vrstvy. Klepneme na symbol šipky v panelu Vrstvy, a z voleb palety vybereme Duplikovat vrstvu.
Nyní zvolíme Úpravy - Transformovat - Převrátit svisle, a tím vytvoříme efekt zrcadla. Velmi důležité při práci s vrstvami je aktivovat právě tu vrstvu, se kterou chceme pracovat. Šipkami na klávesnici přemístíme objekt směrem dolů.
Označíme vrstvu s převrácenou kopií a přidáme jí masku vrstvy (dole v paletě Vrstvy ikonka třetí zleva - přidat masku vrstvy).
Jako poslední krok využijeme právě výše zmíněný přechod. Aktivujeme tento nástroj a vybereme přechod z černé do bílé.
Černá by měla být na pozici, kde chceme mít nejměkčí přechod do ztracena. V tomto případě můžeme mít barvu pozadí jakou si vybereme. Pak už jen táhneme do požadovaného efektu.
Další způsob je podobný:
Vytvoříme například vrstvu s bílým pozadím, zopakujeme kroky s duplikováním a transformováním objektu, s tím rozdílem že kopii vrstvy s duplikovaným objektem přetáhneme pod původní vrstvu s objektem a nástrojem Posun nebo šipkami na klávesnici posuneme po plátně pod něj. Pro náš účel znovu označíme nejvrchnější vrstvu a zde budeme potřebovat přechod z bílé barvy do průhlednosti. Vybereme přechod, a klepneme myší přímo do ukázky přechodu, čímž zapneme Editor přechodů.
Zde můžeme přechod upravit například klepnutím na zarážky, které se nacházejí na horní straně pruhu přechodu. U těchto zarážek upravujeme krytí a pro náš příklad nastavíme z jedné strany na nulovou hodnotu.
Zarážky barvy jsou umístěné na spodní straně pruhu přechodu a po klepnutí zvolíme barvu bílou po obou stranách. Nezapomeňte na zaškrtnuté políčko políčko Průhlednost v hlavním panelu voleb tohoto nástroje a vyberte z různých variant přechodů přechod lineární.
Nástroj aplikujte na převrácený objekt tak, aby částečně splynul s bílým pozadím a nezapomeňte, že přechod se dá použít i po vybrání jen určité oblasti nástrojem Výběr.

Ukázka efektu zrcadlení