Skip to Content

Grafika

Změna barvy objektů

V tomto článku se zmíníme i o jiných způsobech, které nám ulehčí práci s výměnou některé barvy v obraze. V nabídce Výběr například najdeme položku Rozsah barev, která funguje na principu vytvoření selekce (výběru) některou barvou. Můžeme jí například určit kapátkem přímo z obrazu a vybraná místa potom obyčejným způsobem obarvíme.

Oprava a retuše fotografií

Jestliže potřebujeme odstranit jen mírné nedostatky, například škrábance a drobné nečistoty ve fotografii, můžeme použít filtr Prach a škrábance ve spojení s přidanou maskou v programu Adobe Photoshop. Tento filtr vyhledá místa na fotografii, která se liší od svého okolí a provede jejich rozostření. Jelikož ale nám rozostří i další detaily, které chceme mít původní, použijeme již zmiňovanou masku. Nejdříve si zduplikujeme vrstvu (Vrstva - Duplikovat vrstvu v paletě Vrstvy) a začneme práci ve vrchní vrstvě, kde aplikujeme tento filtr a to velmi opatrně.

Oddělení obrázku od pozadí v PS

Extrahování obrázků z pozadí můžeme dosáhnout několika možnými způsoby.
Odstaraňování pomocí výběru:
Použijte nástroj Výběr k výběru oblasti, kterou chcete oddělit. (K výběru částí podobně zbarvených pixelů vám pomůže nástroj Kouzelná hůlka). Jestliže potřebujet odstranit oblast mimo výběr, zvolte Výběr - Doplněk, čímž se označí zbylá část obrázku. Stiskněte klávesu DELETE a smažte pozadí. Abyste mohli gumovat nástrojem Guma, přepněte opět doplněk a vyčistěte zbylé pixely. (Guma se projeví jen v aktivním výběru). Jestliže je obrys ořezané části příliš ostrý, na konečné úpravy využijte nástroj Rozostření.

Efekt zrcadlení

Jak na tento efekt zrcadlení, jehož ukázka se nachází na konci tohoto článku? Jedním ze způsobů je například použití nástroje Přechod v programu Adobe Photoshop. Tento nástroj nám umožňuje aplikovat prolnutí dvou či více barev nebo prolnutí barvy s pozadím pomocí průhlednosti. Velmi dobrou pomůckou je i ve spojení s maskou vrstvy.

Přidávání akcí v ActionScriptu 3.0

Minule jsme si v článku Adobe Flash-Interaktivní tlačítka popsali vytvoření interaktivních tlačítek v programu Adobe Flash CS3. Nyní zkusíme pomocí jazyka ActionScript přidat různé akce k chování objektů.
Začneme vytvořením vrstvy Akce, která se bude nacházet nad všemi vrstvami. Pod ní mohou být vrstvy obsahující například obrázek, který se objevuje do doby, než je soubor načten, vrstva s definovanou a pojmenovanou textovou oblastí pro načítání textových souborů či vrstva s našim vytvořeným tlačítkem, které můžeme v našem příkladu dvakrát zduplikovat a pojmenovat je např. a, b, c.

Vytvoření objektu s využitím 3D efektu v Adobe Illustratoru.

Zde v příkladu vybereme např. nástroj Obdélník a jedenkrát klepneme myší na plátno. Šířku zadáme 325 bodů a výšku 220 bodů. Můžeme na obdélník aplikovat jakoukoli námi požadovanou barvu.

Adobe Flash- Interaktivní tlačítka

Jak si na svém webu zprovoznit flashová tlačítka s rolloverovými stavy?
Nejprve trocha terminologie:
Symbol - je buď grafika, tlačítko nebo filmový klip, který vytvoříme ve Flashi jen jednou a poté jej můžeme používat kolikrát chceme a kde se nám to hodí. Symboly mohou snížit velikost souboru, a tedy i čas stahování. Ukládají se do knihovny, přičemž je můžeme přetáhnout do plochy několikrát.
Symbol tlačítka - narozdíl od jiných časových os obsahuje časová osa symbolů tlačítek čtyři snímky: Nahoře- výchozí stav, Přes- určuje vzhled tlačítka, ocitne-li se nad ním ukazatel myši, Dole - ovlivňuje vzhled při klepnutí, Zásah definuje aktivní oblast, která reaguje na klepnutí.
Nejlepší způsob, jak si zjednodušit práci při výtváření vzhledu tlačítek, je importovat hotový soubor, který jsme si vytvořili v Adobe Illustratoru. Může například obsahovat 3 vrstvy, kdy v každé vrstvě bude obrázek pro jeden stav- Nahoře, Přes a Dole...

V čem tvořit?

Pokud se chceme zabývat počítačovou grafikou, je důležité si promyslet k jakému účelu nám bude sloužit, co očekáváme, a v jakém výstupu se má grafika zpracovat. K tvorbě grafických návrhů je nutné mít dostačující hardware a otázka vhodného výběru softwaru je také dost důležitá.
Obecně bychom mohli grafický software rozdělit na dvě základní kategorie, lišící se způsobem vzniku a záznamu grafických informací. Software, který pracuje s vektorovou grafikou, a software pracující s rastrovou grafikou. Mezi těmito dvěma druhy grafických editorů je velký rozdíl, ale v dnešní době už mnoho z nich umí pracovat s oběma grafickými režimy současně, nemluvě o podpoře mnoha různých formátů...

Syndikovat obsah