Skip to Content

Grafika

Photoshop - Jak používat filtr Světelné efekty

Filtr Světelné efekty velmi často použijeme ve spojení s různými texturami a tvary, které vkládáme ve stupních šedi jako alfa kanály.
Textury, písma a tvary nám potom mohou vytvářet trojrozměrné efekty např. reliéf (viz obrázek). Vykreslování pomocí světelných efektů se zdá být jednoduché, ale když nedodržíme pár důležitých zásad, může se nám práce zkomplikovat.
Zkusíme si vytvořit právě takovou ceduli, která je níže na obrázku.

Změna barvy objektů - 2.část

V druhé části tohoto článku se zmíníme i o jiných způsobech, které nám ulehčí práci s výměnou některé barvy v obraze. V nabídce Výběr například najdeme položku Rozsah barev, která funguje na principu vytvoření selekce (výběru) některou barvou. Můžeme jí například určit kapátkem přímo z obrazu a vybraná místa potom obyčejným způsobem obarvíme.

Prolnutí fotografií

Práce s prolnutím fotografií může být velmi zajímavá a různorodá. Pokud potřebujeme například do sebe zkombinovat dvě fotografie, můžeme použít jeden z mnoha způsobů. Zde zvolíme ten nejjednodušší nástroj - Gumu. Ve spojení s vhodným nastavením parametrů tohoto nástroje můžeme docílit velmi realistického spojení.
Je však také potřeba citu pro věc a dobrého pozorování, aby výsledek působil správným dojmem.

Změna barvy objektů - 1.část

Hledáte vhodný způsob, jak si rychle vyzkoušet barevnou změnu například vašeho domu, vozu či šatů na fotografii? S nástroji ve Photoshopu je to velmi jednoduché.
Na celou řadu úprav můžete využít tzv. křivky. Najdete je v nabídce Obraz - Přizpůsobení - Křivky, či ve funkci Vrstvy úprav. Barvu zde lehce změníte pomocí posuvníků.

Oprava a retuše fotografií

Jestliže potřebujeme odstranit jen mírné nedostatky, například škrábance a drobné nečistoty ve fotografii, můžeme použít filtr Prach a škrábance ve spojení s přidanou maskou v programu Adobe Photoshop. Tento filtr vyhledá místa na fotografii, která se liší od svého okolí a provede jejich rozostření. Jelikož ale nám rozostří i další detaily, které chceme mít původní, použijeme již zmiňovanou masku. Nejdříve si zduplikujeme vrstvu (Vrstva - Duplikovat vrstvu v paletě Vrstvy) a začneme práci ve vrchní vrstvě, kde aplikujeme tento filtr a to velmi opatrně.

Oddělení obrázku od pozadí v PS

Extrahování obrázků z pozadí můžeme dosáhnout několika možnými způsoby.
Odstaraňování pomocí výběru:
Použijte nástroj Výběr k výběru oblasti, kterou chcete oddělit. (K výběru částí podobně zbarvených pixelů vám pomůže nástroj Kouzelná hůlka). Jestliže potřebujet odstranit oblast mimo výběr, zvolte Výběr - Doplněk, čímž se označí zbylá část obrázku. Stiskněte klávesu DELETE a smažte pozadí. Abyste mohli gumovat nástrojem Guma, přepněte opět doplněk a vyčistěte zbylé pixely. (Guma se projeví jen v aktivním výběru). Jestliže je obrys ořezané části příliš ostrý, na konečné úpravy využijte nástroj Rozostření.

Efekt zrcadlení

Jak na tento efekt zrcadlení, jehož ukázka se nachází na konci tohoto článku? Jedním ze způsobů je například použití nástroje Přechod v programu Adobe Photoshop. Tento nástroj nám umožňuje aplikovat prolnutí dvou či více barev nebo prolnutí barvy s pozadím pomocí průhlednosti. Velmi dobrou pomůckou je i ve spojení s maskou vrstvy.

Přidávání akcí v ActionScriptu 3.0

Minule jsme si v článku Adobe Flash-Interaktivní tlačítka popsali vytvoření interaktivních tlačítek v programu Adobe Flash CS3. Nyní zkusíme pomocí jazyka ActionScript přidat různé akce k chování objektů.
Začneme vytvořením vrstvy Akce, která se bude nacházet nad všemi vrstvami. Pod ní mohou být vrstvy obsahující například obrázek, který se objevuje do doby, než je soubor načten, vrstva s definovanou a pojmenovanou textovou oblastí pro načítání textových souborů či vrstva s našim vytvořeným tlačítkem, které můžeme v našem příkladu dvakrát zduplikovat a pojmenovat je např. a, b, c.

Vytvoření objektu s využitím 3D efektu v Adobe Illustratoru.

Efekty jsou příkazy, které mění vzhled objektu velmi zajímavým způsobem. V případě 3D efektu snadno přeměníme dvojrozměrný obrázek na trojrozměrný tvar.
Jako první si vytvoříme obrázek, kterým budeme chtít 3D obrázek potáhnout. Můžeme ho umístit libovolně na kteroukoli stranu trojrozměrného objektu a nebo můžeme např. u čtverce potáhnout každou stranu jiným obrázkem. Je důležité celý obrázek označit (označit vše) a přetáhnout do panelů Symboly, kde se nám objeví instance tohoto obrázku jako symbol. S těmito symboly je pak možné pracovat při mapování 3D objektu.

Jednoduché sloučení fotografií

Dnes začnu úplně jednoduchým návodem, jak lehce a vkusně sloučit více fotografií do jedné, například pomocí grafického editoru Adobe Photoshop. Pokusím se popsat postup jednoho z mnoha způsobů této techniky, a to pomocí nástroje obdélníkový výběr s nastavitelnou hodnotou prolnutí.

Syndikovat obsah