Skip to Content

Adobe Flash- Interaktivní tlačítka

Jak si na svém webu zprovoznit flashová tlačítka s rolloverovými stavy?
Nejprve trocha terminologie:
Symbol - je buď grafika, tlačítko nebo filmový klip, který vytvoříme ve Flashi jen jednou a poté jej můžeme používat kolikrát chceme a kde se nám to hodí. Symboly mohou snížit velikost souboru, a tedy i čas stahování. Ukládají se do knihovny, přičemž je můžeme přetáhnout do plochy několikrát.
Symbol tlačítka - narozdíl od jiných časových os obsahuje časová osa symbolů tlačítek čtyři snímky: Nahoře- výchozí stav, Přes- určuje vzhled tlačítka, ocitne-li se nad ním ukazatel myši, Dole - ovlivňuje vzhled při klepnutí, Zásah definuje aktivní oblast, která reaguje na klepnutí.
Nejlepší způsob, jak si zjednodušit práci při výtváření vzhledu tlačítek, je importovat hotový soubor, který jsme si vytvořili v Adobe Illustratoru. Může například obsahovat 3 vrstvy, kdy v každé vrstvě bude obrázek pro jeden stav- Nahoře, Přes a Dole...

Takže začneme s vytvořením jedné vrstvy, pojmenujeme si jí třeba Tlačítka. Dále zvolíme Vložit - Nový symbol. Ten pojmenujeme např. Nové tlačítko. Jako typ zvolíme Tlačítko a klepneme na OK. Program Flash přidá do knihovny symbol Nové tlačítko a otevře jeho časovou osu.
Nyní importujeme soubor se stavy tlačítka. Zvolíme Soubor - Importovat - Importovat do plochy. Poté vybereme svůj soubor AI se třemi vrstvami vzhledu tlačítek. Otevřeme, vybereme všechny vrstvy v souboru a nezapomeneme v menu Převést vrstvy na Klíčové snímky, jinak by tlačítka nefungovala. Flash importuje obrázky stavů tlačítka jako stavy symbolu Nové tlačítko a na ploše se objeví symbol připravený k editaci. Nyní přidáme tlačítko do vrstvy Tlačítka. Vybereme její první snímek a přetáhneme symbol Nové tlačítko z Knihovny do plochy.
Dále musíme upravit snímek zásah. Poklepeme na instanci symbolu v ploše, a tlačítko je znovu připraveno k editaci. Zde záleží na tom, jestli chceme definovat aktivní oblast tlačítka, či nám postačí pomocí klávesy alt přetáhnout bod na ose např. ze stavu Dole do stavu Zásah. Můžeme také nakreslit obdélník, představující oblast aktivní oblasti tlačítka. Uděláme to tímto způsobem: Vyberte snímek Zásah, pak Vložit - Časová osa - Prázdný klíčový snímek. Nyní se zvoleným nástrojem obdélník nakreslíme tuto oblast.
Každé jednotlivé instanci tlačítka můžeme dát jméno a pomocí jazyka ActionScript je ovládat. Příště zkusím vysvětlit, jak pomocí ActionScriptu načítat data s URL adresy, používat posluchače událostí, který bude reagovat např. na stisk tlačítka, atd.

Přidávání akcí v ActionScriptu 3.0