Skip to Content

Oprava a retuše fotografií

Jestliže potřebujeme odstranit jen mírné nedostatky, například škrábance a drobné nečistoty ve fotografii, můžeme použít filtr Prach a škrábance ve spojení s přidanou maskou v programu Adobe Photoshop. Tento filtr vyhledá místa na fotografii, která se liší od svého okolí a provede jejich rozostření. Jelikož ale nám rozostří i další detaily, které chceme mít původní, použijeme již zmiňovanou masku. Nejdříve si zduplikujeme vrstvu (Vrstva - Duplikovat vrstvu v paletě Vrstvy) a začneme práci ve vrchní vrstvě, kde aplikujeme tento filtr a to velmi opatrně. Jezdec Poloměru posouváme vpravo od nuly do té doby, dokud nezmizí nedostatky ve fotografii. Poté posunujeme jezdec Práhu až do doby znovuzobrazení nechtěných nečistot. V té chvíli opět lehce ubereme hodnotu.
Nyní přichází na řadu přidání masky, jejíž ikonku najdeme v paletce vrstvy vlevo dole.Maska
Při přidržení klávesy Alt a následného klepnutí myší na ni jí přiřadíme vrchní vrstvě. (Klávesa Alt mění barvu popředí a pozadí z bílé na černou, tudíž budeme pracovat v obráceném režimu a vykrývat původní kazy napravené fitrem) Nástrojem Štětec s měkkou stopou vybíráme poškozená místa a opatrně retušujeme. Můžeme si také upravit krytí nástroje a aplikovat štětec opakovaně.

Velmi potřebným nástrojem k odstranění větších kazů je Klonovací razítko. Pomocí klávesy Alt vybereme (kliknutím myši) zdrojovou oblast, která by měla být dost podobná povrchu odstraněného kazem, a tím vlastně určíme odkud budeme obraz přenášet. Stiskem levého tlačítka můžeme opatrně oblast nanášet. Při zaškrtnutí políčka Pevně ve volbách nástroje se bude zdrojový bod posouvat spolu s naší klonovací prací ve stejné vzdálenosti. Při odškrtnutí tohoto políčka bude zdrojový bod zůstávat na původním místě s každým uvolněním myši. Klávesou Caps Lock můžeme přepínat mezi zaměřovacím křížkem a kružnicí u zdrojového bodu. Pro dosažení lepšího výsledku je také dobré využít například měkčí stopu či nastavení Krytí stopy.

Jako poslední nástroj zde dobře využitelný vybereme Retušovací štětec. Narozdíl od nástroje Klonovací razítko pracuje "inteligentněji". To znamená, že výpočtem upravuje jas, barvu a nasycení okrajů tak, aby všechno lépe splynulo s okolím. (V ukázce retuše obrázku zobrazeného pod článkem byl použit například v oblasti trávy.)
Můžeme ho třeba potřebovat také na různé úpravy a snížení viditelnosti vrásek v portrétech, kde se dobře uplatní.
V této fázi si opět zduplikujeme vrstvu, abychom mohli obě vrstvy nakonec efektně prolnout vhodným nastavením v poli Krytí. V první vrstvě postupujeme stejným způsobem jako u Klonovacího razítka - po vybrání zdrojové oblasti malujeme stisknutým tlačítkem myši k požadované úpravě. Ale až po uvolnění tlačítka myši teprve uvidíme výsledek, jelikož program začne vypočítávat zmíněné hodnoty, a vyhlazení stopy se tedy provede až nakonec. Pokud bychom chtěli například u odstraňování vrásek vyčistit portrét úplně, vedlo by to k poměrně nepřirozenému vzhledu a proto vyčištěnou pleť v jedné vrstvě prolneme s druhou vrstvou původního vzhledu fotografie vhodným nastavením jezdce Krytí.

Klikněte pro zvětšení ukázky úpravy fotografie před retuší:

Ukázka fotografie před retuší

Klikněte pro zvětšení ukázky úpravy fotografie po retuši:

Ukázka fotografie po retuši