Skip to Content

Ostatní

ASP.Net 2 - šablony Master Page

Při vývoji webu často potřebujeme měnit či editovat jen určitou oblast plochy stránky a u statických částí zachovat vzhled, tak aby byl ve všech ostatních stránkách stejný a nemusel se kódovat znovu a znovu. Týká se to například bannerů, loga, menu atd.
Z PHP známe způsob použití funkce include(), která nám umožňuje udělat jakousi šablonu například pro patičku stránky, kterou bychom mohli nazvat třeba footer.inc.php. Do souboru můžeme vložit funkce či design zápatí a do stránky jen vložíme odkaz (include) na tento soubor. Šablona by měla vždy mít příponu .php a ne .inc, jinak nebude nastaveno parsování, a uživatel by si kdykoliv mohl prohlédnout zdrojový kód skriptu.

Javascript - DOM - přístup k elementům

Jak získat elementy z html stránky, aby s nimi bylo možno dále pracovat pomocí objektového modelu dokumentu? Můžeme si vybrat podle potřeby ze dvou primárních metod: getElementById a getElementByName. Už z názvu metod je jasné, jakým způsobem se budou data získávat.
V první jmenované budeme k elementu přistupovat pomocí jeho identifikátoru:

Datum a čas -formátovací specifikátory (PHP)

Následující specifikátory lze použít v evropském standardu jako parametry funkcí date(), gmdate() a date_format().

Formátování měsíce

F......Celý název měsíce (January až December)
M.....Zkrácený název měsíce na tři znaky (Jan)
m.....Číslo měsíce s úvodními nulami (01 - 12)
n......Číslo měsíce bez úvodních nul (1 - 12)
t.......Počet dnů v aktuálním měsíci (28 - 31)

Validátory ASP.Net - 3.část

RegularExpressionValidator
Tento validátor kontroluje zadanou hodnotu, jestli odpovídá regulárnímu výrazu, který se vytváří pomocí kombinace speciálních znaků.
 
Definice syntaxe:
<asp:RegularExpressionValidator
  id="ID validátoru"
  ControlToValidate="ID prvku, kterého obsah chceme validovat"
  ValidationExpression="regulární výraz"
  ErrorMessage="Text chybové zprávy"
  Text="text prvku"
  ForeColor="hodnota"
  BackColor="hodnota" ...
  runat="server">

Validátory ASP.Net - 2.část

CompareValidator
Definice syntaxe:
<asp:CompareValidator
  id="ID validátoru"
  ControlToValidate="ID prvku, kterého obsah chceme validovat"
  ValueToCompare="hodnota"
  ControlToCompare="hodnota"
  Type="datový typ"
  Operator="hodnota operátoru"
  ErrorMessage="Text chybové zprávy"
  Text="text prvku"
  ForeColor="hodnota"
  BackColor="hodnota" ...
  runat="server">
</asp:CompareValidator>

Validátory ASP.Net - 1.část

Mechanismy validace jsou nedílnou součástí formulářů na webových stránkách. Pomocí prvků pro kontrolu zadávaného obsahu můžeme vstup od uživatele validovat velmi jednoduchým a již pro nás zpracovaným způsobem. Asp.Net vyřeší většinu potřebné validace za nás a dokonce upraví skripty podle možností klientského prohlížeče. Tyto ovládací prvky kontrolují obsah zadaných údajů v polích formuláře, podporují různé mechanismy validace jako je například vyplnění povinných polí, správnost zadaného údaje či shody ze zadanými řetězci, atd...

Rozdíl mezi programovacími jazyky

Obecně můžeme tyto jazyky rozdělit do dvou nejpodstatnějších kategorií, které se dále rozčleňují na dvě podkategorie.
Za prvé jsou to jazyky, které se nachází buď na straně serveru, nebo na straně klienta.

Zapojení Ajaxu a Spry pomocí Dreamweaveru CS3

V čem je síla nástrojů, umožňujících nám ovládat ajaxový framework nazvaný Spry, který firma Adobe vkomponovala do tohoto velkolepého editoru? Ajax vlastně znamená v angličtině Asynchronous JavaScript and XML. Klíčové slovo asynchronní vyjadřuje dobře jeho vlastnost, která ve své podstatě dává nevídané pohodlí a spoustu výhod v prohlížení a i tvorbě našich stránek....

Vlastní formulářová tlačítka

Nechcete už standardní tlačítka na svém formuláři?
Tento formulář místo klasických tlačítek Submit a Reset obsahuje odkazy s obrázky. Cílem odkazu je vykonání metody formuláře, a to buď k odeslání či vymazání. Formulář je potřeba ještě ošetřit funkcí pro ověření.
Nezapomeňte si udělat dva obrázky tlačítek!....

Syndikovat obsah