Skip to Content

V čem tvořit?

Pokud se chceme zabývat počítačovou grafikou, je důležité si promyslet k jakému účelu nám bude sloužit, co očekáváme, a v jakém výstupu se má grafika zpracovat. K tvorbě grafických návrhů je nutné mít dostačující hardware a otázka vhodného výběru softwaru je také dost důležitá.
Obecně bychom mohli grafický software rozdělit na dvě základní kategorie, lišící se způsobem vzniku a záznamu grafických informací. Software, který pracuje s vektorovou grafikou, a software pracující s rastrovou grafikou. Mezi těmito dvěma druhy grafických editorů je velký rozdíl, ale v dnešní době už mnoho z nich umí pracovat s oběma grafickými režimy současně, nemluvě o podpoře mnoha různých formátů...

Vektorová grafika

Vektorová grafika ukládá informace ve formě matematického zápisu, který definuje tvar čar či křivek. Pracuje se zde s větším množstvím těchto objektů, které lze různě prolínat, a s kterými se může libovolně manipulovat, to znamená měnit tvar či velikost, měnit jejich parametry a podobně. Velkou výhodou je možnost zvětšovat obrázky bez ztráty kvality, vždy je zachována ostrost obrázku, a možnost editace objektů po celou dobu vytváření díla.
Zde uvedu profesionální program Adobe Illustrator, který se vyvíjí vysokým tempem, a je přímo nabitý novými a inovativními funkčními prvky pro práci určenou k tisku, zobrazení na webu nebo třeba jako součást digitálního videa.
Oblíbený je také grafický editor Corel Draw, Zoner Callisto nejen na vektorovou grafiku, Adobe Fireworks pro vývoj webových stránek a prezentační grafiky, opět kombinace vektor x bitmapa. Dále je tu například Inkscape-open source, Draw Plus 4.0-freeware či Xara X.

Rastrová grafika

Rastrová grafika je definována barvou, jasem či kontrastem každého bodu. Z těchto bodů se skládá celkový obraz. Grafické informace zabírají dost místa a kapacitní nároky mohou být v případě velkého rozlišení vysoké.
Z toho vyplývá, že obrázek je možný upravovat v rámci bodů, ze kterých je složen. Konkrétní nechtěný zásah do obrázku můžeme vrátit jen pomocí volby zpět. Pro jejich záznam se používají různé formáty, které mají za úkol grafiku zkomprimovat bez ztráty jejich kvality.
Grafické editory, pracující s vektorem, např. AI však umožňují rastrový obrázek vektorizovat a někdy je velmi zajímavé sledovat, co z takového převodu vyjde. V grafických editorech pro bitmapu máme na výběr mnoho efektů, fotomontáží, koláží a střihů. I mezi těmito grafickými editory si můžeme vybírat, například Adobe Photoshop, Gimp- Freeware či GNU GPL, Photofiltre.
Pro méně náročné existují také grafické editory online, jako např. Photo Editor či Sumo Paint.