Skip to Content

Zásady dobrého webu

  • Nekopírujte cizí články, vždy se snažte do nich dát něco svého, své názory atd. V opačném případě uvádějte vždy své zdroje.

  • V metaznačkách nezapomeňte na znakovou sadu dokumentu (např. charset = utf-8), a uvádějte také keywords a description.

  • Zamyslete se jaký vliv má doctype na vykreslování celé stránky. Dle mého názoru je lepší vytvářet stránky se striktním doctype, viz. DOCTYPE a režimy prohlížečů.

  •  Tabulky by se měli používat jen pro svůj účel, to znamená na tabulková data, ne pro rozvržení layoutu stránky.

  • Kód webových stránek by měl odpovídat nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Používajte tedy syntaxi a značky odpovídající dokumentované finální verzi těchto jazyků.

  • U obrázků používejte alternativní popisek (alt ).

  • Soubory ukládejte do jednotlivých adresářů podle jejich obsahu, bude to přehledné a URL logická.

zpět...